این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: تاریخ های مهم


  • مهلت ارسال اصل مقالات:  تمدید شد
  • اعلام نتایج داوری مقالات  99/12/10 تمدید شد
  • مهلت ثبت نام در همایش 99/12/12 تمدید شد
  • مهلت ثبت نام در کارگاه ها 99/12/5 تمدید شد
  • برگزاری همایش 99/12/14 متعاقبا اعلام می گردد
  • خاتمه همایش 99/12/15 متعاقبا اعلام می گردد


 فایل های مورد نیاز

پوستر همایش