این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: محورهای همایش


 • آموزش مهندسی مکانیک
 • ساخت و تولید
 • مکانیک جامدات
 • مکانیک سیالات و تاسیسات
 • بیو، میکرو و نانومکانیک
 • ترمودینامیک و انتقال حرارت
 • مکانیک خودرو و حمل و نقل
 • دینامیک، ارتعاشات و کنترل
 • انرژی
 • هوا فضا
 • مهندسی پزشکیفایل های مورد نیاز

پوستر همایش