این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: تماس با ما


آدرس : تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی-دانشکده مهندسی مکانیک
صندوق پستی:۱۶۳-۱۶۷۸۵
کد پستــی: ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱
تلفن تماس: 22970052(9821+)
تلفن همراه : ۰۹۱۵۳۵۵۲۹۸۹
کارگاه های تخصصی: 09217762838
 فایل های مورد نیاز

پوستر همایش